CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

01/06/2016

Đại lý Quảng Ninh Ford đạt mốc 90 xe bán ra


Với sự nỗ nực đáng khen ngợi của đội ngũ TVBH phòng xe, trong tháng 1 năm 2016 Quảng Ninh Ford đạt cột mốc doanh số kỷ lục từ trước đến giờ với hơn 90 xe bán ra. 
Xin chúc mừng kết quả đạt được của phòng xe !    


quang ning fordTin tức